Basis ICT

ICT in het basisonderwijs

Archive for oktober, 2011

Nieuwe media in de klas

Posted by ictkbspl op 26 oktober 2011

Soms zegt een filmpje meer dan duizend woorden. Toen ik dit filmpje bekeek, dacht ik: wat kan ik de leerlingen in de klas nu aanbieden op vlak van nieuwe media? Op hardwarevlak is dat in mijn scholen (helaas) eerder weinig, maar op softwarevlak is er gelukkig veel gratis.

Een citaat uit het filmpje: ‘Voor de kinderen die opgroeien in de 21e eeuw is internet net zo geworden als zuurstof. Deze digitale generatie wil met gebruik van nieuwe media kunnen leren, creëren en communiceren’. Internet is er in alle klassen, maar is er ook goede eigentijdse hardware en nieuwe media?

Deze week heb ik een school bezocht waar in iedere lagere schoolklas een Activboard staat met laptop voor de leerkracht (samen een kleine 5000 euro), in de kleuterklassen staan er touchscreen-pc’s (rond de 1000 euro/stuk?), om bv. Fundels‘ comfortabel te kunnen gebruiken.

Voor mij kwam dat over als een luxesituatie. Als ik dan denk aan mijn scholen, met de tweedehands-pc’s met Windows XP  (!) en hier en daar een flatscreen, dan word ik een beetje moedeloos. Het was in elk geval nuttig eens een school te bezoeken waar er wél fors in ICT geïnvesteerd wordt. Want hoe moet je nu ICT integreren in de klas met materiaal dat je van de kringloopwinkel hebt gered?

De organisatie Edubit verwoordt de situatie van de ICT-coördinator als volgt: ‘Vaak kriebelt bij ons de behoefte om de toch wel moeilijke situaties bij sommige ICT-coördinatoren van de daken te schreeuwen. Ze willen veel, maar kunnen niet, omdat er geen geld is, de kennis ontbreekt of gewoon omdat er geen tijd is om grondig na te denken over verbetering, want overal slaan de brandjes uit… Soms staan ze er te alleen voor, waardoor ze meegesleurd worden in de woelige stroom van elke dag, met het risico er in opgeslokt te worden. Ook directies kampen hiermee en komen zelden toe aan een ict-plan, ict-visie, waardoor de cirkel rond is.’

Dus met gratis software alleen kom je er niet. In vrijwel al mijn klassen staat er geen nieuwe hardware, maar door bedrijven afgeschreven, heropgestarte pc’s.  Hoe kunnen we deze vicieuze cirkel doorbreken?

Posted in Algemeen | Getagged: , | Leave a Comment »

Beertje Anders

Posted by ictkbspl op 21 oktober 2011

Onze maatschappij verandert, of dat nu in de goede zin of de slechte zin is, daar wil ik mij hier niet over uitspreken. Duidelijk is dat opgroeiende kinderen steeds meer hulp en begeleiding nodig hebben. In de lagere scholen in Vlaanderen nemen zorgcoördinatoren deze taak op.

‘Beertje Anders’ is een website die kinderen, ouders, leerkrachten en mensen in de leerlingenzorg kan helpen met het verwerken en bespreekbaar maken van de problemen waar ze  mee te maken krijgen. Beertje Anders is een lesmethode voor kinderen van vier tot zes en leert hen over onderwerpen zoals pesten en discriminatie.

Op de infopagina van ‘Beertje Anders’ lezen we nog het volgende:

‘Lees, luister en zing mee met de flimpjes van Beertje Anders, want hij heeft ons veel te vertellen. De verhalen helpen kinderen, ouders en begeleiders met antwoorden op moeilijke onderwerpen en vragen. Onderwerpen en vragen, die bijvoorbeeld betrekking hebben op normen en waarden, gedrag, ruzie maken, plagen en pesten, een ander buitensluiten, scheiding, etc. Al deze onderwerpen en vragen worden met woord en beeld toegankelijk gemaakt en spreken tot de verbeelding van jong en oud. 

Beertje Anders maakt veel avonturen mee en gaat er iets mis, dan is het Oma Beer die Beertje Anders en zijn vrienden trakteert op een glaasje ranja en appeltaart en ondertussen alle tijd heeft om de beertjes uit te leggen, waar het mis ging en hoe het een volgende keer beter opgelost kan worden. Dan is er Beer Juf die zegt, dat er regels zijn om beter met elkaar om te gaan. Ze leert de beren over samen spelen en samen delen, lief zijn voor elkaar en goede woorden zeggen.’

Over de makers van Beertje Anders kan je meer vinden op weerbaar.info.

Posted in Educatief | Getagged: , | Leave a Comment »

Nederlands

Posted by ictkbspl op 18 oktober 2011

De taalkennis van de leerlingen in ons onderwijs is een veelbesproken onderwerp. Gaat die kennis er nu op vooruit of achteruit en wat met de anderstaligen die in onze klassen terecht komen? Je kennis van het Nederlands aanscherpen kan nu op elk moment, gratis en online.

Ik was vroeger lid van de ABN-club op de lagere school, op zaterdagmorgen gaf meester Huybrechts aan geïnteresseerde leerlingen Nederlands, gratis en voor niets en met de bedoeling om onze kennis van het Nederlands te verfijnen. Was dat nodig? Neen, niet echt, maar ik vond het wel boeiend en ik was ook fier op de dikke Van Dale die mijn ouders voor mij gekocht hadden. Ik was er ook niet te beroerd voor om die naar de les te zeulen en weer terug. Tijdens de ABN-Club speelden we taalspelletjes, deden een stemmenauditie in een opnamestudio voor een Jommeke-audioproject en in de 6e klas speelden we een avondvullend toneelstuk dat de meester zelf had geschreven. Ik heb er de liefde voor het Nederlands opgelepeld gekregen, veel taalfinesse opgestoken en heb steeds met plezier andere talen geleerd, naast het Nederlands.

Wat ik toen in een dik boek moest meesleuren, kan je nu gewoon gratis online opzoeken in de online Van Dale, twijfel je aan de spelling van een woord dan zoek je – wat je vroeger in het Groene Boekje kon opzoeken – nu gratis op woordenlijst.org. Een leerling in de lagere school zal dat al snel zelf kunnen.

De mogelijkheden om als volwassene op het internet je Nederlands te verfijnen zijn er, surf maar eens naar www.onzetaal.nl, ik las dat deze site recent volledig opgefrist en herordend werd om de enorme hoeveelheid aan taaladvies en weetjes toch te kunnen terugvinden. Wil je als leerkracht je Nederlands wat opfrissen, kan je hier in elk geval terecht, je kan je bijvoorbeeld inschrijven op nieuwsbrieven die je regelmatig taaladvies sturen.

Er komen steeds meer anderstalige kinderen in onze lagere schoolklassen terecht.  Het goede is dat jonge kinderen zeer snel een taal oppikken en er is online wel wat te vinden om anderstalige nieuwkomers de basis bij te brengen. Zo is er de Babbelbank, een gratis praat-en-kijk-pakket van het Regionaal Expertisenetwerk West-Vlaanderen, dat zich richt naar anderstalige nieuwkomers en hen helpt een basiswoordenschat op te bouwen in een schoolomgeving. De boekjes ‘Woordenstart’ van de Nederlandse uitgeverij Ambrasoft, worden in mijn scholen regelmatig gebruikt om basiswoordenschat bij te brengen over verschillende onderwerpen. Je kan de boekjes (met CD-rom) kopen bij Ambrasoft of uitlenen in je lokale bibliotheek (in onze bieb zijn ze alvast voorhanden). Nog meer les- en oefenmateriaal voor anderstaligen kan je vinden op www.kinderpleinen.nl.

Ook de ouders van anderstaligen kunnen via het internet Nederlands (bij)leren. Zo is er het initiatief taalblad van vzw De Rand. Deze site is een e-zine met dagelijkse actualiteit in het Nederlands. Deze site biedt multimediale ondersteuning voor anderstalige volwassenen die Nederlands leren of geleerd hebben en helpt hun woordenschat en grammaticale kennis van het Nederlands uit te breiden.

Het is maar een greep uit het aanbod…

Posted in Educatief | Getagged: , , | Leave a Comment »

Online Atlas

Posted by ictkbspl op 11 oktober 2011

In de meeste lagere schoolklassen hangen ze er nog: de thematische kaarten op een soort zeildoek (‘schoolwandkaarten’, is de juiste benaming), ze hingen er al in mijn jeugd en zijn er nu nog… ik pleeg ze wel eens om te draaien om dan op een wit vlak (indien niet te vergeeld) te kunnen projecteren… De oude kaarten zijn ondertussen ‘vintage’ en fleuren via antiquariaten luxueuze lofts op van rijke intellectuelen met een hang naar nostalgie… Of ze worden nog steeds gebruikt op school, hoewel er goede online alternatieven voor zijn.

Zo is er de online atlas van Plantyn:

Het kaartmateriaal van België, Europa en de wereld is gratis te raadplegen en afgestemd op het gebruik in een lagere school. In totaal zijn er 21 kaarten beschikbaar. Via handige filters onderaan kan je de kaarten als het ware ‘opbouwen’ of ‘afbouwen’, zo kan je een hele kaart in detail tonen of stukjes ervan, ook in- of uitzoomen is geen probleem.

Als je dit in de klas inzet in combinatie met Google Earth en met beamer of digibord, heb je al heel wat mogelijkheden. Je kan hiermee kosteloos actueel kaartmateriaal inzetten in de klas. Je hebt wel een internetverbinding nodig, dat spreekt voor zich.

Posted in Educatief | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Kenny, de vrolijke koekoek van Kennisnet.

Posted by ictkbspl op 4 oktober 2011

Kenny.nl is een nieuwe website (van de Nederlandse Stichting Kennisnet) voor kleuters en het eerste leerjaar. Kenny.nl wil een online hulp zijn voor in de klas. De site biedt educatieve content en spelletjes die aansluiten bij de leerdoelen van de leerlingen.

Koekoek Kenny woont in een koekoeksklok, maar vliegt ook graag rond. Op de site wijst Kenny kinderen de weg en laat ze zien waar ze leuke spelletjes, filmpjes en verhalen kunnen vinden.
Elke dag biedt Kenny een filmpje of een spelletje aan en via de wolkjes kunnen nog veel meer leuke dingen gevonden worden, zoals vrolijke liedjes, sprookjes en kleurplaten.
Als leerkracht kan je spelletjes klaarzetten (via een filter) die aansluiten bij de thema’s taal, rekenen en ruimtelijke oriëntatie, voorlezen en tekenen.
Handig is ook dat Kenny helemaal schermvullend opstart in je browser, precies wat deze doelgroep nodig heeft.

Posted in Educatief | Getagged: | Leave a Comment »