Basis ICT

ICT in het basisonderwijs

Posts Tagged ‘Nederlands’

Kranten in de Klas

Posted by ictkbspl op 16 oktober 2013

Kranten in de Klas is een project dat al een paar jaren loopt en het is ideaal om leerlingen vertrouwd te maken met de krant in al zijn vormen (waaronder de digitale). Kranten in de Klas (KIK) is een initiatief van de Vlaamse dagbladpers en de Vlaamse overheid.

Kranten in de Klas is geschikt voor  de derde graad lager onderwijs.

De KrantenMaker biedt een online platform aan om een schoolkrant te maken in een digitale krantenomgeving.

Meer info over dit jaarlijkse project op: http://www.krantenindeklas.be. De bestellingen voor dit schooljaar zijn  open gegaan op 10 oktober 2013.

Posted in Educatief | Getagged: , , , | Leave a Comment »

Een lesidee met ICT: Nederlands

Posted by ictkbspl op 10 september 2013

Youtube in de les Nederlands inzetten kan heel eenvoudig met bijvoorbeeld een filmpje als dit van Spinvis – astronaut:

astronaut

 Leuk toch, dat alle woordjes in het lied netjes in de video verschijnen en het is nog poëtisch ook. Als je Spinvis te Nederlands vindt, probeer het dan met de versie van Laïs:

lais astronaut

Je hebt daar de tekst van het lied onder het filmpje staan.

Posted in Educatief | Getagged: , | Leave a Comment »

Nederlands

Posted by ictkbspl op 18 oktober 2011

De taalkennis van de leerlingen in ons onderwijs is een veelbesproken onderwerp. Gaat die kennis er nu op vooruit of achteruit en wat met de anderstaligen die in onze klassen terecht komen? Je kennis van het Nederlands aanscherpen kan nu op elk moment, gratis en online.

Ik was vroeger lid van de ABN-club op de lagere school, op zaterdagmorgen gaf meester Huybrechts aan geïnteresseerde leerlingen Nederlands, gratis en voor niets en met de bedoeling om onze kennis van het Nederlands te verfijnen. Was dat nodig? Neen, niet echt, maar ik vond het wel boeiend en ik was ook fier op de dikke Van Dale die mijn ouders voor mij gekocht hadden. Ik was er ook niet te beroerd voor om die naar de les te zeulen en weer terug. Tijdens de ABN-Club speelden we taalspelletjes, deden een stemmenauditie in een opnamestudio voor een Jommeke-audioproject en in de 6e klas speelden we een avondvullend toneelstuk dat de meester zelf had geschreven. Ik heb er de liefde voor het Nederlands opgelepeld gekregen, veel taalfinesse opgestoken en heb steeds met plezier andere talen geleerd, naast het Nederlands.

Wat ik toen in een dik boek moest meesleuren, kan je nu gewoon gratis online opzoeken in de online Van Dale, twijfel je aan de spelling van een woord dan zoek je – wat je vroeger in het Groene Boekje kon opzoeken – nu gratis op woordenlijst.org. Een leerling in de lagere school zal dat al snel zelf kunnen.

De mogelijkheden om als volwassene op het internet je Nederlands te verfijnen zijn er, surf maar eens naar www.onzetaal.nl, ik las dat deze site recent volledig opgefrist en herordend werd om de enorme hoeveelheid aan taaladvies en weetjes toch te kunnen terugvinden. Wil je als leerkracht je Nederlands wat opfrissen, kan je hier in elk geval terecht, je kan je bijvoorbeeld inschrijven op nieuwsbrieven die je regelmatig taaladvies sturen.

Er komen steeds meer anderstalige kinderen in onze lagere schoolklassen terecht.  Het goede is dat jonge kinderen zeer snel een taal oppikken en er is online wel wat te vinden om anderstalige nieuwkomers de basis bij te brengen. Zo is er de Babbelbank, een gratis praat-en-kijk-pakket van het Regionaal Expertisenetwerk West-Vlaanderen, dat zich richt naar anderstalige nieuwkomers en hen helpt een basiswoordenschat op te bouwen in een schoolomgeving. De boekjes ‘Woordenstart’ van de Nederlandse uitgeverij Ambrasoft, worden in mijn scholen regelmatig gebruikt om basiswoordenschat bij te brengen over verschillende onderwerpen. Je kan de boekjes (met CD-rom) kopen bij Ambrasoft of uitlenen in je lokale bibliotheek (in onze bieb zijn ze alvast voorhanden). Nog meer les- en oefenmateriaal voor anderstaligen kan je vinden op www.kinderpleinen.nl.

Ook de ouders van anderstaligen kunnen via het internet Nederlands (bij)leren. Zo is er het initiatief taalblad van vzw De Rand. Deze site is een e-zine met dagelijkse actualiteit in het Nederlands. Deze site biedt multimediale ondersteuning voor anderstalige volwassenen die Nederlands leren of geleerd hebben en helpt hun woordenschat en grammaticale kennis van het Nederlands uit te breiden.

Het is maar een greep uit het aanbod…

Posted in Educatief | Getagged: , , | Leave a Comment »